Memoria do Proxecto PreMedia (2020)

Link UVIGO-TV Xornadas No Limiar das Artes (Salón de grados Vicente Risco, Facultad de Historia – Campus de Orense, 2017)
Link Encontro Monográfico: Paisaxes Tatuadas: A arte esquemática pintada no noroeste peninsular á luz dos novos achados (Consello da Cultura Galega, 2020)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, L.B. e Comendador, B. (2017). Arte esquemático pintado en el noroeste peninsular: una visión integrada transfronteriza. Gallaecia, 36, pp. 11-52.

Alves, L.B. e Comendador, B. (2021). Reshaping (all kinds of) borders. The site of Penedo Gordo in the context of north-western Iberia Schematic Art. En, Actas Colóquio Internacional Romper Fronteiras, Atravessar Territorios. Identidades e Intercambios durante a Pré-história recente no interior norte da Península Ibérica. Porto.

Alonso Romero, F. (1998). Las mouras constructoras de megalitos: Estudio comparativo del folklore gallego con el de otras comunidades europeas. Anuario Brigantino, 21, pp. 11-28.

Comendador, B. (2019). Intervención Arqueolóxica no Penedo Gordo/Penedo da Moura. Memoria da Intervención Arqueolóxica 2018/2019. 2 vol. Memoria inédita depositada en la Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.

Comendador, B. e Rodríguez Muñiz, V. (2021). Novas páxinas para a historia do val do Támega. Revista Raigame, 45, pp. 100-113.

Comendador, B. e González, F. (2017). Rock art of the upper Támega Valley (Galicia, Spain). En Bettencourt et al. (eds): Recorded places, experienced places: the holocene rock art of the Iberian Atlantic north-west. BAR Publishing, pp. 49-62.

Feijóo Ares, V. (2014). Las motivaciones de los nombres de las piedras en Galicia. Cultos, ritos y leyendas. En Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques, pp. 1129-1145.

Figueiredo, S. (2014). A arte esquemática do Nordeste Transmontano: contextos e linguagens. Tese de doutoramento. Universidade do Minho.

García, C. T., Toucido, F. A., Panizo, L. M., González, C. R., Pereiro, M. F., e Gutiérrez, A. R. (2020). Hallazgo de un conjunto de pintura esquemática prehistórica en el sitio de Pala de Cabras, en Casaio (Orense). PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 28, 100, pp. 38-56.

Gómez, J. A. (2020). Arte rupestre esquemático en Castilla y León (España). Cuadernos de Arte Prehistórico, 9, pp. 1-31.

Martínez, J. (2018). Artes esquemáticos de las sociedades ágrafas en la Prehistoria reciente ibérica. En (J.A. Soler, R. Pérez e V. Barciela eds.),Rupestre. Los primeros santuarios. Arte Prehistórico en Alicante, (pp. 152-163). Alicante: Gobierno Provincial de Alicante, Fundación C.V. MARQ, MARQ Museo Arqueológico de Alicante.

Martínez, T. Martínez, J. (2018). El arte rupestre y el bosque. Catálogo y estudio de los abrigos del arte rupestre Patrimonio mundial del arco mediterráneo peninsular Ubicados en enclaves en peligro de incendio. Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR), Valencia.

Pozo, I., Comendador, B., Alves, L. e Barreiro, P. (2021). Methodological Approach (In Situ and Laboratory) for the Characterisation of Late Prehistoric Rock Paintings—Penedo Gordo (NW Spain). Minerals 11, 551, pp. https://doi.org/10.3390/min11060551

Reis, M. E Alves, L. B. (2009). No limiar das “artes”-questões em torno da permeabilidade de fronteiras temporais e espaciais da arte rupestre de Trás-os-Montes Ocidental.

Rodríguez, C., Fábregas, R., Carrera, F. (2919). Intervención arqueológica en el abrigo de Cova dos Mouros (Baleira, Lugo). Un primer ejemplo de pintura esquemática en Galicia. Munibe Antropologia-Arkeologia, 70, pp. 185-205.

Rodríguez, V. e Comendador, B. (2020). Recuperación patrimonial e ambiental do Castelo de Lobarzán/ Castro das Laxes das Chás, Memoria da Intervención Arqueolóxica 2019. Memoria inédita depositada na Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.

Rodríguez, L.e Comendador, B. 2021. Modelo de ocupación en el valle del río Támega transfronterizo en la Prehistoria Reciente: el caso de A Ceada das Chas/Castelo de Lobarzán (Oimbra/Monterrei). En, Actas Colóquio Internacional Romper Fronteiras, Atravessar Territorios. Identidades e Intercambios durante a Pré-história recente no interior norte da Península Ibérica. Porto.

Rúa, B. O Penedo Gordo e a súa tradición oral. En, Comendador, B. (2019). Intervención Arqueolóxica no Penedo Gordo/Penedo da Moura. Memoria da Intervención Arqueolóxica 2018/2019. 2 vol. Memoria inédita depositada en la Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.

Santos-Estevez, M., Tejerizo-García, C., e Toucido, F. A. (2020). El abrigo con pintura esquemática de Pala de Cabras (Ourense). Encuentros y desencuentros entre dos tradiciones. Complutum, 31, 1, pp. 7-24.

Taboada Chivite, X. (1980). Ritos y creencias gallegas. Sálvora, A Coruña.