Para todos nós teñen os penedos un fondo sentido e fan fuxir na nosa ialma un vello temor que o paso dos séculos non logrou apagar de todo. Son ises penedos o esquelete da nosa vella terra, postos ó descuberto polo tempo. Iles presiden o noso peisaxe e son algo tan noso e tan íntimo que definen o noso chan. Son iles o símbolo da nosa ialma e niles ollaron sempre as xentes da Galiza a súa representación máis íntima.

Xaquín Lorenzo